Gratie Thor

Bij de gratie Thor is iedereen gelijk, ongeacht hoe je verkleed bent

Mens vs persoon

U wordt geboren als vrij levend kind (man of vrouw). Zodra uw vader u aangeeft, krijgt u een nummer en bent u een persoon met bijbehorende rechten en plichten

De schepper creëerde de mens (levende man of vrouw) – de mens creëerde de regering – de regering creëerde de persoon. En alleen over personen heeft de overheid iets te zeggen. In wetboeken komt het woord mens (levende man of vrouw) niet voor. In wetboeken wordt alleen over personen gesproken en dat is niet voor niets. Op het moment dat u stemt (alleen personen kunnen stemmen), bevestigt u dat u het systeem accepteert en erkent. U geeft letterlijk uw stem weg. Levende mannen en vrouwen kunnen niet stemmen en zij hoeven zich in principe niet aan de regelgeving van de overheid te houden. Toch is het handig dat u zich als vrij levende man of vrouw verantwoordelijk gedraagt. Hoewel u op deze website heeft kunnen lezen dat er geen grondslag is voor het ‘bij de gratie Gods’ systeem, bent u enigszins gebonden aan dit systeem door te stemmen. U accepteert daarmee namelijk het systeem.

Geboorteakte opvragen

U wordt geboren als mens en in de gemeente waarin u geboren bent, wordt u dusdanig geregistreerd (regis is koning/heerser,’ registrare’ is letterlijk ‘aan de koning geven’). Bij uw gemeente kunt u uw geboorteakte opvragen (niet te verwarren met uittreksel geboorteregister). Hierop staan de namen van uw ouders en bij de naam van het kind staat alleen uw voornaam, zonder achternaam. Dit is het basisdocument (mens ID) waarop alle documenten, zoals paspoort en rijbewijs, van de persoon worden gemaakt. Het paspoort en rijbewijs blijven eigendom van de staat. Dat staat ook vermeld op deze documenten.

Machtiging besturen opzeggen

Zoals hierboven omschreven bent u als levende man of vrouw vrij van de overheid. Hoewel er geen grondslag is voor de regelgeving, is het toch verstandig om weer gebruik te maken van uw ‘mens’ entiteit. Dan hoeft u zich vanuit dat principe niet meer aan de regelgeving te houden. Dit kunt u doen door te stoppen met stemmen en uw machtiging tot besturen actief op te zeggen. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.burgerfront.nl en www.wordmens.nu. Daar kunt u formulieren aanschaffen waarmee u eenvoudig de machtiging tot besturen kan opzeggen.