Gratie Thor

Bij de gratie Thor is iedereen gelijk, ongeacht hoe je verkleed bent

Functie pasjes

Klik op een pasje om naar het item in de shop te gaan.

 

Via deze website kunt u pasjes bestellen die een ambtenaar in functie spiegelt bij een confrontatie. Wordt u door de politie aangehouden en wordt uw rijbewijs gevraagd? Dan kunt u er voor kiezen om het mensen rijbewijs ‘bij de gratie Thor’ te laten zien. U beantwoordt hiermee de vraag om uw rijbewijs te laten zien. Afhankelijk van de reactie van de agent(e), kunt u aangeven dat u ook bij de politie werkt en zijn of haar pasje vragen. Zodra u het pasje ziet, kunt u aangeven dat dat een vals pasje is. Immers, ‘bij de gratie Gods’ heeft dit pasje geen basis en de keizer heeft geen kleren aan. Dit spel is niet zonder risico, maar het spiegelt heel mooi het gevestigde systeem. Een agent kijkt vaak naar de achterkant van een pasje en vindt daar de volgende tekst: “Bent u verkleed als clown, koning, politieagent, rechter, sinterklaas of deurwaarder, u blijft mens. Bij de gratie Thor zijn alle mensen gelijk, ongeacht hoe u verkleed bent.” Eventueel kunt u gelijk recht spreken, uw rechterspas ‘bij de gratie Thor’ laten zien en een uitspraak doen. Het doel van de pasjes en andere materialen is vooral om het bestaande narratief met humor te spiegelen en de onzinnigheid van het systeem aan te tonen. Iedereen kan een pasje maken. Wilt u meer weten over uw basisrecht? Volg dan eens een workshop van Jeroen Sloendregt van Burgerfront.

LET OP!

Politie agenten worden weinig tegengesproken en ze zijn niet wars van intimidatie. U voelt zelf het beste aan hoe ver u kunt gaan. U kunt de organisatie achter deze website niet aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen van het gebruik van pasjes of andere materialen. Wij erkennen daarnaast het juridische systeem van ‘de gratie Gods’ niet.

Als een agent dwang pleegt, dan begaat hij/zij een strafbaar feit:

  • Artikel 365 (Wetboek van Strafrecht)
    De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
    Artikel 284 (Wetboek van Strafrecht)
    1.Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.
    2.In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Naast het rijbewijs, de politie- en rechterspas zijn er de koningspas en DICTATHOR pas. Met deze laatste twee pasjes, staat u écht aan de top van gelijkheid. Want iedereen is gelijk, ongeacht hoe u verkleed bent.