Gratie Thor

Bij de gratie Thor is iedereen gelijk, ongeacht hoe je verkleed bent

Bij de gratie Gods

‘Bij de gratie Gods’ (machtiging van God) bij WOO-verzoek niet gevonden

Alle wet- en regelgeving in Nederland is bekrachtigd door de handtekening van de koning, die tekent ‘bij de gratie Gods’. Uit een WOO-verzoek, met kenmerk 2022-0000423021 (17 augustus 2022), is gebleken dat deze zogenaamde overeenkomst tussen de koning en God (bij de gratie Gods) niet op het ministerie aanwezig is. Het ministerie kan niet aantonen dat ‘de gratie Gods’ er daadwerkelijk is, of welke vorm het heeft. Dit betekent dat alle wet- en regelgeving ongeldig is. Alle zogenaamde functionarissen die het gratie Gods geloof aanhangen en denken u iets te kunnen opleggen, kunt u negeren. Het zijn verklede mensen die niets over u te zeggen hebben. Een pasje, zoals bijvoorbeeld ‘Hoogste politiefunctionaris’ bekrachtigt uw verhaal.

De macht van de koning

Sommige mensen zeggen dat de koning een ceremoniële functie heeft. Feitelijk is dat onjuist. De koning tekent namelijk alle wet- en regelgeving, en zonder zijn handtekening is de wet- en regelgeving niet geldig. Het staat zo in de wet. Het systeem zegt dat.

Uit naam van de koning, bij de gratie Gods:

 • Opereert de belastingdienst en zijn er bij de toeslagenaffaire 1675 kinderen ontvoerd.
 • Discrimineert de belastingdienst en maakte gebruik van algoritmen voor onderzoek.
 • Worden mensen financieel uitgekleed die het niet eens zijn met de overheid.
 • Liegt de overheid en houdt zij informatie achter.
 • Frustreert de overheid waarheidsvinding en vertraagt processen.
 • Beschermt ze voornamelijk zichzelf en haar leden.
 • Verspreidt zij desinformatie.
 • Polariseren partijen en kamerleden (verdeel en heers strategie).
 • Maakt de overheid gebruik van de landsadvocaat, betaald van ons geld, terwijl burgers zich nauwelijks een advocaat kunnen veroorloven.
 • Staat de overheid brievenbusfirma’s toe, waardoor bedrijven belastingvrij kunnen handelen. Daarmee worden de rijken rijker en onttrekken ze geld aan onze maatschappij.
 • Maakt de overheid de boeren kapot omwille van het milieu en natuurbehoud en staat aan de andere kant toe dat groenten en fruit uit verre landen komen.
 • Heeft de overheid het geweldsmonopolie. De overheid gebruikt geweld tegen vreedzame inwoners van Nederland, die het niet eens zijn met regelgeving en schendt daarmee hun grondrechten.
 • Laat de overheid de Groningers in de kou staan!
 • Etcetera…

De conclusie is dat de overheid uit naam van god mensen onderdrukt. Het huidige systeem, waarbij wet- en regelgeving is gebaseerd op de gratie Gods, is over de houdbaarheidsdatum heen. Sinds wij de zelf ingegeven regels van de gratie Thor ontvangen, zijn wij vrij.