Gratie Thor

Bij de gratie Thor is iedereen gelijk, ongeacht hoe je verkleed bent

Bij de gratie Thor

Bij de ‘gratie Thor’ bent u een vrij mens en is iedereen gelijk. Bent u verkleed als clown, koning, politieagent, rechter, sinterklaas of deurwaarder? U blijft mens. Bij de ‘gratie Thor’ is iedereen gelijk, ongeacht hoe u verkleed bent.

Onlangs is via een WOO-verzoek gebleken dat ‘de gratie Gods‘, waar de koning wet- en regelgeving mee bekrachtigt, niet op het ministerie aanwezig is. Zonder zijn handtekening zijn wet- en regelgeving ongeldig. Nu de ‘gratie Gods’ (God die de koning gemachtigd heeft te tekenen) niet gevonden kan worden, zijn dus alle wet- en regelgeving op niets gebaseerd.

Op deze website vindt u informatie over (het ontbreken van) de gratie Gods en de daarmee ondertekende wet- en regelgeving, en hoe u als vrij levende man of vrouw door het leven kunt. In de webshop bestelt u materialen die u helpen om ambtenaren in functie te spiegelen. Laat uw politiepas zien aan een ‘bij gratie Gods’ agent, om te laten zien dat iedereen pasjes kan maken. Zij zijn ook allemaal mensen en zijn functies die zijn opgelegd aan personen. Het idee dat zij iets over u te zeggen hebben, is op zijn minst twijfelachtig en aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onjuist. Heeft uw ‘bij de gratie Thor’ politiepas een andere waarde dan een politiepas van het ‘bij de gratie Gods’ systeem? Op uw pasje staat dat u de hoogste politiefunctionaris bent!

Disclaimer

Bij de gratie Thor erkent de regelgeving van de gratie Gods niet. Thor zit in iedereen en u krijgt zelf via Thor door wat het beste voor u is of wat er op het moment nodig is. Wilt u ‘bij de gratie Thor’ koning zijn, dan kan dat. U mag zich verkleden zoals u wilt. Bij de gratie Thor is iedereen gelijk. In het ‘gratie Gods’ domein, kunt u geen rechten ontlenen aan materialen, teksten en uitspraken die op deze website staan. Het gebruik van materialen, teksten en uitingen van ‘de gratie Thor’ naar gezagsdragers uit het ‘gratie Gods’ systeem is op eigen risico.